Klasik přitápění.

.                      

 

  • Zajistíme zpracování projektové dokumentace.
  • Nainstalujeme na klíč.
  • Za nejlepší cenu.
  • Návratnost 3 až 5 let..
  • Roční úspora energie 30 %
  • Garance získání dotace.
  •  

Cena systému po odečtení dotace 40 900,-Kč  

 

                                                  Klasik přitápění. 

 

Solární systém KLASIK TUV 300,  je solární systém určený ideálně pro  domácnost se 4 až 6 členy.Výhodou tohoto solárního systému je větší kolektorové pole o 3 kolektorech a 380 l zásobník, který zajistí dostatečné množství TUV i v případě nedostatečného slunečního svitu v následujících dnech a tím umožní překlenout nepříznivé období, bez nutnosti zapínat náhradní ohřev. Další předností tohoto systému je možnost čerpat vyšší dotaci a to, až 50 000,-Kč. Pokud bude systém propojen se systémem vytápění domu a přebytky tepla budou odváděny do topné soustavy domu.Tím se hlavně v letních měsících zajistí    vychlazoví systému a prodlužuje životnost teplonosné kapaliny. Naopak v  případě nedostatečného slunečního svitu, zajistí dohřátí potřebného množství TUV topná spirála , případně přes horní výměník další zdroj energie ,jako např. plynový kotel, nebo kotel na tuhá paliva.Na tuto sestavu vám vyřídíme projektovou dokumentaci, se kterou získáte dotaci 50 000,-Kč plus 5000,-Kč na projekt z programu Nová zelenáúsporám.

                   

                    Komponenty přitápěcího systému.

 Reálná návratnost Vaší investice je 3 až 5 let! Pokud Vás naše nabídka zaujala a rádi by jste se dozvěděli přesnou cenu a složení Vašeho solárního systému, neváhejte nás kontaktovat pro podrobné informace. Telefonicky na čísle 720 202 514, nebo vyplněním kontaktního formuláře níže.

Dotační bonus

 

Mimořádný dotační bonus pro majitele rodinných domů za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s dotací z 2. a 3. vlny tzv. kotlíkových dotací.

  • Bonus získáte, pokud zkombinujete žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému s dotací na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za jiný ekologický a úsporný zdroj tepla.
  • Nárok na bonus můžete uplatnit do 2 let od získání dotace na nový kotel.
  • Po dokončení úprav vyplatíme jak dotaci NZÚ, tak bonus za výměnu kotle.
Typ nového zdroje Dotační bonus při kombinaci se zateplením rodinného domu (Kč) Dotační bonus při kombinaci s instalací solárních systémů (Kč)
Tepelná čerpadla 20 000 10 000
Kotle na biomasu – samočinná dodávka paliva 20 000 10 000
Kotle na biomasu – s ruční dodávkou paliva 20 000 10 000
Plynové kondenzační kotle 20 000 10 000
Kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva 20 000 10 000

Bonusy se nesčítají, v případě nároku na bonus ve více oblastech bude vyplacena vyšší z možných částek.  

 

Kontaktujte nás

TOPlist