C.3.1. solární systém pro přípravu teplé vody

Maximální výše dotace 35 000 Kč

Dotace na projektovou dokumentaci 5000,-Kč

Podíl dotace max. 50 %

C.3.2. solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění

Maximální výše dotace 50 000 Kč

Dotace na projektovou dokumentaci 5 000,-Kč

Podíl dotace max. 50 %

 Pro Moravskoslezský kraj je dotace navýšena o 10%.

Žádat bude možné v různých fázích realizace projektu – jak před začátkem realizace opatření, tak v jejím průběhu či po dokončení.
Těm z vás kteří se rozhodnete pro instalaci solárního systému  naší firmou zajistíme kompletní administraci žádosti o dotaci.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat rádi Vám zodpovíme případné dotazy a vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku solárního systému. 

Dokumenty potřebné pro podání žádosti:     Vyplněná žádost o poskytnutí podpory

                                                                                  Projektová dokumentace

                                                                                   Energetický posudek

                                                                                   Souhlasné prohlášení vlastníků

                                                                                   Výpis z katastru

                                                                                   Více na:  www.novazelenausporam.cz/

Dotační bonus

 

Mimořádný dotační bonus pro majitele rodinných domů za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s dotací z 2. a 3. vlny tzv. kotlíkových dotací.

  • Bonus získáte, pokud zkombinujete žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému s dotací na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za jiný ekologický a úsporný zdroj tepla.
  • Nárok na bonus můžete uplatnit do 2 let od získání dotace na nový kotel.
  • Po dokončení úprav vyplatíme jak dotaci NZÚ, tak bonus za výměnu kotle.
Typ nového zdroje Dotační bonus při kombinaci se zateplením rodinného domu (Kč) Dotační bonus při kombinaci s instalací solárních systémů (Kč)
Tepelná čerpadla 20 000 10 000
Kotle na biomasu – samočinná dodávka paliva 20 000 10 000
Kotle na biomasu – s ruční dodávkou paliva 20 000 10 000
Plynové kondenzační kotle 20 000 10 000
Kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva 20 000 10 000

Bonusy se nesčítají, v případě nároku na bonus ve více oblastech bude vyplacena vyšší z možných částek.

 

Kontaktujte nás

TOPlist